Lot odwołany lub opóźniony? Sprawdź odszkodowanie

  

Sytuacja niespodziewanego odwołania lub znacznego opóźnienia lotu niemal zawsze skutkuje ogromnymi niedogodnościami u pasażerów. Często ponoszona strata nie ogranicza się tylko do zmarnowanego czasu, lecz także pociąga za sobą takie konsekwencje jak utrata pieniędzy uiszczonych np. na noc hotelową bądź konieczność poniesienia dodatkowych kosztów na alternatywny transport. Właśnie ze względu na szczególną dotkliwość tego rodzaju komplikacji w trasie unijni legislatorzy postanowili ujednolicić zasady przyznawania odszkodowań za odwołane lub opóźnione loty. Jak przedstawiają się warunki uzyskania rekompensaty? Dowiesz się z tego artykułu!Prawo pasażerów lotniczych – przepisy unijne

Bez dwóch zdań najważniejszym aktem prawnym dotyczącym praw pasażerów jest rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady numer 261/2004. Dokument ten kompleksowo reguluje zarówno kwestie przyznawania odszkodowań za odwołane i opóźnione loty, a także za odmowę wstępu na pokład samolotu czy przeniesienie pasażera do innej klasy niż zostało to pierwotnie ustalone. Ponadto, w powyższym rozporządzeniu szczegółowo opisano obowiązek zapewnienia opieki pasażerom, których loty nie odbyły się w sposób prawidłowy. 

Oprócz aktów unijnych, w przypadku odwołania lub opóźnienia lotu kluczowe będą również przepisy polskiej ustawy – Prawo lotnicze; przede wszystkim w zakresie rygorów nakładanych na operatorów lotniczych w kwestii rozpatrywania reklamacji.

W taki sposób przedstawiają się ramy praw pasażerów. Mając tę wiedzę możemy przejść do pierwszej kluczowej kwestii – od którego przewoźnika będziemy mogli ubiegać się o odszkodowanie?

Przewoźnik wspólnotowy

Z racji, iż rozporządzenie 261/2004 jest aktem unijnym, jego moc obowiązująca jest obwarowana pewnymi ograniczeniami. Nie rozdrabiając się nad szczegółami wskazać można, iż rozporządzenie jest wiążące wobec wszystkich lotów, które wystartowały z lotniska położonego na terytorium jednego z krajów wspólnoty (nawet jeśli organizatorem lotu była linia lotnicza, która nie ma siedziby w Unii Europejskiej). Oprócz tego, związane przepisami tego aktu prawnego będą również loty, które rozpoczęły się na lotnisku państwa trzeciego, zakończyły na lotnisku unijnym i jednocześnie były operowane przez przewoźnika wspólnotowego – czyli takiego, który ma główną siedzibę wykonywania działalności położoną w jednym z krajów UE (na przykład Wizz Air, Lufthansa, Ryanair, Enter Air, PLL „LOT”). 

Znaczne opóźnienie lotu

Aby uzyskać odszkodowanie za opóźnienie lotu, w danym przypadku muszą być spełnione pewne dodatkowe warunki. Po pierwsze, niezbędnym warunkiem zakwalifikowania się do uzyskania rekompensaty jest posiadanie potwierdzonej rezerwacji na lot, który został opóźniony o minimum trzy godziny. Czas opóźnienia ustalany jest poprzez wyliczenie różnicy pomiędzy godziną faktycznego dotarcia do miejsca docelowego a godziną planowanego zakończenia lotu. 

Po drugie, istotne jest, aby pasażer stawił się na odprawę pasażerów. Odpowiednim dowodem na wykazanie tego faktu będzie karta pokładowa zawierająca niezbędne dane dotyczące lotu (numer, data, imię i nazwisko posiadacza biletu).

Dodatkowo, już w tym miejscu podkreślić należy, że przewoźnik nie będzie zobowiązany zapłacić odszkodowania, jeżeli opóźnienie było skutkiem wystąpienia tzw. „nadzwyczajnych okoliczności” – więcej na ten temat w dalszej części artykułu.

Pamiętaj – oprócz odszkodowania, w przypadku odwołania lub opóźnienia lotu przysługuje Ci również prawo do opieki (niezależnie od nadzwyczajnych okoliczności), obejmujące m.in. zapewnienie pasażerom przez linię lotniczą pożywienia i napojów, a także, w razie potrzeby, nocleg tymczasowy oraz transport. Więcej na ten temat dowiesz się po lekturze strony:  https://rpms.pl/odszkodowanie-za-opozniony-lub-odwolany-lot/.

Odwołanie lotu

W przypadku odwołania lotu, zasady uzyskiwania odszkodowań przedstawiają się nieco inaczej niż w przypadku podróży opóźnionych. Po pierwsze, pasażer nie ma obowiązku stawienia się na odprawę pasażerów. Ponadto, istotny jest czas, w którym pasażer dowiedział się o odwołaniu lotu. Jeżeli informacja została przekazana podróżnym na mniej niż 2 tygodnie przed planowanym startem podróży, wówczas przewoźnik zobowiązany jest do zapłaty rekompensaty – chyba że operator lotu zagwarantuje alternatywne połączenie na warunkach porównywalnych do pierwotnej podróży.

Nadzwyczajne okoliczności

Zarówno w przypadku odwołania jak i opóźnienia lotu, linia lotnicza uniknie obowiązku zapłaty, jeżeli wykaże, iż komplikacja nastąpiła bezpośrednio wskutek wystąpienia nadzwyczajnych okoliczności, których nie udało się uniknąć pomimo podjęcia wszelkich dostosowanych do sytuacji środków. Są to takie sytuacje, jak zjawiska meteorologiczne (gwałtowna burza, niespodziewana śnieżyca), niepokoje społeczne (wojna, protesty) czy strajki kontrolerów ruchu lotniczego. W rzeczywistości liniom lotniczym najczęściej trudno jest dostatecznie udowodnić fakt wystąpienia takich komplikacji.

Wysokość odszkodowania

Wysokość odszkodowania jest ściśle uzależniona od dystansu lotu, którego dotknęły komplikacje. Odległość liczona jest metodą po ortodromie, czyli po najkrótszej linii prostej łączącej lotnisko wylotu i przylotu. Stawki rekompensaty prezentują się następująco:

- 250 euro – w przypadku lotów o długości 1.500 km lub krótszych,

- 400 euro – w przypadku lotów o długości od 1.501 km do 3.500 km,

- 600 euro – w przypadku lotów dłuższych niż 3.500 km.

Procedura odszkodowawcza

Postępowanie celem uzyskania odszkodowania podzielić można na dwa główne etapy: reklamację oraz postępowanie sądowe. Etap reklamacji polega na wystosowaniu do linii lotniczej pisma, w którym pasażer wskaże lot, który został objęty trudnościami, opisze dokładnie okoliczności komplikacji, załączy odpowiednie dowody oraz określi swoje roszczenie odszkodowawcze. Może ono obejmować zryczałtowane odszkodowanie w wysokości wskazanej wyżej, ale również żądanie zwrotu dodatkowych kosztów poniesionych np. na jedzenie, napoje czy tymczasowy nocleg. Przewoźnika ma termin 30 dni na ustosunkowanie się do reklamacji. 

W przypadku braku odpowiedzi bądź odmowy wypłaty odszkodowania, wówczas konieczne może okazać się wstąpienie na drogę sądową. Prawidłowe sporządzenie pozwu oraz rzetelne przeprowadzenie procesu będzie jednak wymagało specjalistycznej wiedzy procesowej, dlatego najlepszym rozwiązaniem będzie nawiązanie współpracy z kancelarią, której profesją jest uzyskiwanie odszkodowań za odwołane lub opóźnione loty. 

W praktyce dobre może okazać się powierzenie prawnikom sprawy odszkodowawczej już na etapie reklamacji – wówczas będziesz mieć pewność, że wszelkie formalności zostały dopięte na ostatni guzik, a Twoje szanse na uzyskanie odszkodowania będą na najwyższym poziomie.


Redakcja poleca

Bielsko-Biała Plac Wolności - NOWOŚĆ Bielsko-Biała Plac Wolności NOWOŚĆ Widok na Promenadę i Plażę w Sarbinowie SARBINOWO - widok na plażę Bielsko-Biała Plac Wojska Polskiego - NOWOŚĆ Bielsko-Biała Plac Wojska Polskiego NOWOŚĆ Kamera prezentuje ujęcie na Plac Wojska Polskiego w Bielsku-Białej. Do Placu od wschodu prowadzi ulica Targowa od zachodu ulica Łukowa. Z północnej strony dotrzemy ulicą Cyniarską, a od południa ogranicza go ulica 11 listopada stanowiąca główny deptak miejski. Kamienice stojące wokół placu powstały w XIX wieku. Są też budynki z początku XX wieku, w tym znana i jedna z najpiękniejszych słynna bielska kamienica „Pod Żabami”. Kamienica ta jest doskonałym przykładem polskiego stylu secesyjnego. Swoją nazwę zawdzięcza rzeźbionemu portalowi. Są na nim dwie żaby, z których jedna trzyma kieliszek opierając się o beczkę, a druga gra na mandolinie. Na Placu znajdują się pomniki Baltazara Gąbki oraz Don Pedra z Krainy Deszczowców. Działające tu słynne Studio Filmów Rysunkowych i Teatr Lalek Banialuka od lat rozwijają wyobraźnie maluchów, a na bajkach szkicowanych w tym studio wychowały się pokolenia Polaków. W innych częściach miasta znajdziemy także pomniki: Bolka i Lolka, Reksia czy Pampaliniego. Widok na piękną, piaszczystą i szeroką plażę w Grzybowie w woj. zachodniopomorskim. Grzybowo - widok na plażę Widok z Kamery na żywo na STARÓWKĘ w Warszawie Warszawa - Rynek Starego Miasta Widok z kamery na Jezioro Solińskie w Bieszczadach. Solina Grupa PKL - Zapora Wodna w Solinie  Widok z kamery na Jezioro Solińskie w Bieszczadach. Zapierający dech w piersiach widok ze szczytu wieży widokowej umiejscowionej przy kolei gondolowej PKL Solina. W tej transmisji ukazujemy piękno bieszczadzkiej natury, która łączy się z kunsztem inżynierii w postaci zapory oraz samej kolei.Solina to urokliwa miejscowość położona w polskich Bieszczadach, w województwie podkarpackim. Jej główną atrakcją jest Jezioro Solińskie, które powstało w wyniku spiętrzenia rzeki San na potrzeby elektrowni wodnej. Jezioro Solińskie jest największym sztucznym zbiornikiem wodnym w Polsce i jednym z największych w Europie. Tak samo jak jezioro, sama zapora wodna może poszczycić się tytułem największej budowli hydrotechnicznej w kraju. Jej wysokość sięga 81 metrów, natomiast długość to 664 metry. Z turystycznego punktu widzenia Solina to niezwykle atrakcyjne miejsce dla poszukujących kontaktu z naturą, aktywnego wypoczynku oraz pięknych krajobrazów górskich. Oferuje bogatą gamę możliwości rekreacyjnych i zachwyca swoim malowniczym otoczeniem przez cały rok. Powstanie nowoczesnej kolei gondolowej, z której można podziwiać niezwykłe krajobrazy wręcz zmusza do rzucenia wszystkiego i wyjechania w Bieszczady.  Widok z Kamery na trasy zjazdowe na Polanie Szymoszkowej w Zakopanem Polana Szymoszkowa Kamera w Kołobrzegu z widokiem na plażę Kołobrzeg - widok na plażę zachodnią

TOP 5

Waszych ulubionych kamer

WebCamera Media Sp. z o.o.
ul. św. Filipa 23/4
31-150 Kraków

tel. +48 12 442 01 86

webcamera@webcamera.pl

"WEBCAMERA.PL"
ul. Floriańska 9A
34-120 Andrychów