EKUZ - czym jest karta EKUZ, jak ją wyrobić?

  


Ubezpieczenie, które zapewnia odpowiednią ochronę, to jedna z najważniejszych kwestii, o jakie należy zadbać przed wyjazdem za granicę. Wśród Polaków bardzo dużą popularnością cieszy się Europejska Karta Ubezpieczenia Zdrowotnego (EKUZ).

Europejska Karta Ubezpieczenia Zdrowotnego – co to jest?

Europejska Karta Ubezpieczenia Zdrowotnego jest dokumentem zapewniającym dostęp do opieki medycznej na preferencyjnych warunkach na terenie Unii Europejskiej, a także w Islandii, Liechtensteinie, Norwegii i Szwajcarii. 


Właściciel karty może skorzystać z niezbędnych świadczeń medycznych, dzięki czemu w celu ich uzyskania nie musi wracać do własnego kraju. Podlega jednak identycznym obowiązkom i prawom, co obywatele państwa, w którym pomoc medyczna jest świadczona, co w praktyce oznacza konieczność ponoszenia całkowitej lub częściowej odpłatności za niektóre świadczenia.


Jeśli chodzi o zakres ochrony, EKUZ warto porównać z prywatnymi ubezpieczeniami turystycznymi. Dzięki kalkulatorowi https://rankomat.pl/kalkulator/ubezpieczenia-turystyczne/ można poznać najważniejsze parametry polis i sprawdzić, czym się różnią od omawianego dokumentu. 


Najważniejszym powodem, dla którego opłaca się posiadać ubezpieczenie, są wysokie koszty leczenia za granicą. We Włoszech za pięciodniową hospitalizację pacjenta z zawałem serca (z uwzględnieniem niezbędnego zabiegu jak koronografia czy angioplastyka) trzeba zapłacić ponad 8000 euro. Dwudniowe leczenie w szpitalu ostrego zatrucia pokarmowego w Egipcie kosztuje ok. 1400 euro. 


Kto może starać się o EKUZ?

Europejską Kartę Ubezpieczenia Zdrowotnego może nieodpłatnie wyrobić każdy, kto jest ubezpieczony w NFZ. Istnieje również możliwość uzyskania dokumentu przez osoby nieubezpieczone, niemniej muszą być one chronione na mocy prawa. Tak się dzieje w przypadku np. kobiet w ciąży. 


Dla większości osób termin ważności karty wynosi 3 lata, ale dla niektórych grup jest on inny, np. 5 lat dla emerytów oraz dzieci i młodzieży do 18. roku życia.


Jak wyrobić i odebrać EKUZ?

Każdy, kto chce uzyskać EKUZ, musi złożyć wniosek w wojewódzkim oddziale lub delegaturze NFZ. Przyjmowane są podania dostarczone:

- osobiście,

- faksem, 

- pocztą tradycyjną lub elektroniczną, 

- przy pomocy Elektronicznej Skrzynki Podawczej ePUAP. 

Karta przeważnie jest wydawana w przeciągu maksymalnie 3. dni roboczych od daty złożenia wniosku, ale  w sezonie urlopowym czas oczekiwania na nią może się wydłużyć z uwagi na dużą ilość wniosków. EKUZ należy odebrać osobiście w tym samym urzędzie, w którym składany był wniosek.


W sytuacji, gdy odbiór osobisty z pewnych względów nie wchodzi w rachubę, trzeba upoważnić do tego inną osobę (konieczne jest złożenie stosownego podania w tej sprawie). Osoby, które podczas wypełniania wniosku w punkcie „Sposób odbioru karty” zaznaczyły pole: „Przesłać pocztą na adres”, otrzymają kartę pocztą. 


Czy EKUZ wystarczy na wakacje za granicą?

Posiadanie Europejskiej Karty Ubezpieczenia Zdrowotnego przynosi sporo korzyści, ale trzeba mieć świadomość pewnych ograniczeń. 


Po pierwsze: dokument obowiązuje jedynie w wybranych krajach wyłącznie w publicznych placówkach służby zdrowia mających podpisaną umowę z lokalnym ubezpieczycielem (odpowiednikiem polskiego NFZ). 


Po drugie: karta nie pokrywa kosztów wielu świadczeń, m.in. transportu medycznego do Polski, transportu zwłok, ratownictwa czy planowanych zabiegów. 


Po trzecie: pomoc medyczna udzielana jest w wymiarze niezbędnym z medycznego punktu widzenia. 


Po czwarte: EKUZ dotyczy tylko kwestii związanych z podstawową ochroną zdrowia. Prywatna polisa turystyczna ma tę przewagę nad kartą, że jest ważna bez względu na miejsce pobytu, a zakres ochrony da się elastycznie dostosować do konkretnych potrzeb. Uwzględnia szereg innych ryzyk jak np. kradzież bagażu, opóźniony lot, odwołanie imprezy turystycznej czy szkody nieumyślnie wyrządzone osobom trzecim. 


Dobra wiadomość jest taka, że polisy turystyczne w Polsce są jednymi z najtańszych w Europie – ochronę ubezpieczeniową można zyskać już za kilka złotych dziennie.


Redakcja poleca

TOP 5

Waszych ulubionych kamer

WebCamera Media Sp. z o.o.
ul. św. Filipa 23/4
31-150 Kraków

tel. +48 12 442 01 86

webcamera@webcamera.pl

"WEBCAMERA.PL"
ul. Floriańska 9A
34-120 Andrychów


exec time: 0.093937 ms